Skip to main content

Actie ACOD-Overheidsdiensten tegen wijzigingen statuut van start

Maandag 30 juli startte ACOD met een eerste verwittigingsactie tegen de voorliggende wijzigingen aan het Vlaams Personeelsstatuut. Hiermee wordt een reeks in gang gezet met de bedoeling de door minister Homans voorgestelde maatregelen te laten terugtrekken.

 De maatregelen die worden voorgesteld zijn:

1)Statutaire personeelsleden zullen na 30 ziektedagen op 65% van hun loon vallen waar dit nu 100% is. Dit zal ook alweer een daling van het pensioenbedrag tot gevolg hebben. 
2)Ook zal voor ieder personeelsleden de premies wegvallen na 30 kalenderdagen waar dit vroeger 35 werkdagen bedroeg. 
3) Er is een uitbreiding van mogelijkheden om contractueel te werven, statutarisatie staat onder druk. 
4)Beroepsmogelijkheid bij negatieve stage vervalt. 

We zullen niet stoppen vooraleer deze stommiteiten worden teruggetrokken!!!