Skip to main content

Stakingsaanzegging tegen wijzigingen Vlaams personeelsstatuut ingediend

ACOD Overheidsdiensten verzet zich zwaar tegen de beslissingen van de Vlaamse regering om hun voorgestelde wijzigingen aan het VPS door te voeren.

We kunnen tevens de manier van aankondigen van de maatregelen niet verkroppen. Daarom werd volgende aanzegging verstuurd naar de Vice-minister-president Liesbeth Homans, jamer maar helaas bevoegd over personeelszaken en naar de Minister-president Geert Bourgeois, en dit op 5 juli:

ACOD heeft akte genomen van de beslissingen van de Vlaamse regering van 29 juni aangaande wijzigingen VPS.

We werden echter al die dag om 17u ingelicht door het persagentschap Belga die ons meldde dat er reeds om 15u een mededeling van mevrouw Homans te horen was op radio2. Verder was er het interview met haar kabinetsmedewerker Tom Somers die openlijk mededeelde dat zelfs indien de drie vakbonden negatief advies zouden geven de maatregelen toch zouden doorgaan.

 

Diezelfde dag om 17u56 kreeg ieder personeelslid een mail “nieuwfits” met een korte inhoud van de beslissing en tevens werd het nieuws op het intranet geplaatst. Een dag later stonden alle documenten nota Vlaamse regering, artikelwijze bespreking ontwerpbesluit, het besluit en de bijlage lijst ernstige ziekten al te plukken van het internet. Dit betoont weinig respect voor de nog te voeren onderhandelingen met de vakorganisaties.

Uiteraard kregen we al snel veel reacties van leden en militanten. De inhoud is dan ook heel ingrijpend:

  • Hervorming ziekteverlofregeling statutairen met aanzienlijk loonverlies;
  • Strengere ontslagregeling;
  • Uitbreiding mogelijkheden contractuele werving;
  • ACOD heeft zijn hoofdmilitanten gisteren samengeroepen over de nota. Deze nota is in zijn geheel voor ons onaanvaardbaar. Er is 1 aanvaardbaar punt: de aanpassing van het overzetten van verlofdagen naar aanleiding van ziekte naar aanleiding van de beslissing van het Europees Hof van Justitie.Het comité ACOD Vlaamse Gemeenschap heeft unaniem beslist dat we vanaf heden elke actie van syndicaal verzet, gaande van werkonderbreking, prikacties tot staking erkennen tot de nota wordt ingetrokken en dit voor iedereen die valt onder het VPS. Ook eisen wij het nodige respect voor het sociaal overleg dat er de laatste jaren niet meer geweest is

 

We hebben geen keuze. Het wordt hard tegen onzacht. De onderhandelingen starten pas op 24 september maar reeds nu gaan we de Vlaamse regering laten voelen dat het menens is. We houden jullie op de hoogte

Jan Van Wesemael- Chris Moortgat