Skip to main content

FAMIFED wordt Vlaams

Op 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag, in casu FAMIFED, overgeheveld naar de regio's. Begin 2017 werd het personeel een eerste maal geïnformeerd over hoe dit zou geschieden. Echter sinds dan is het windstil. Daarom agendeert ACOD dit op het volgende sectorcomité van 2 juli 2018 (als het al dan niet doorgaat) of op 17 september.

Hierbij de mail:

Geachte voorzitter,

In een informatiesessie van januari en februari 2017 kregen de personeelsleden van FAMIFED die overgaan naar de Vlaamse overheid een infosessie aangaande dit proces. Later werd op het sectorcomité in kort toegelicht en bevestigd wat deze mensen te horen kregen: een aantal mensen gingen overgaan naar Kind en Gezin en er komt ook een nieuwe EVA (met een publieke kas en met vergunde private uitbetalingsfactoren) dat eveneens onder het VPS zou vallen. Ook werd gemeld dat de overgang zal gebeuren op 1 januari 2019.

Tot op heden stopt daar de nieuwsgeving. Wie gaat waarheen en onder welke voorwaarden, zijn de vragen die wij - terecht - regelmatig krijgen. Iedereen wil duidelijkheid over zijn toekomst, een terechte bezorgdheid.

Onder meer staat in de toelichting dat mangementondersteunende functies in een MOD terechtkomen. Gaan die dan niet naar een nieuwe dienstencentra? Gaat er personeel naar het departement WVG, afdeling Zorginspecie? Wat met de inschaling? Hoe gaan jullie omgaan met de maaltijdcheques?

Graag zouden wij tegen het volgende sectorcomité XVIII al enige duiding krijgen over de stand van zaken de toekomstige aanpak