Skip to main content

Verdaging sectorcomité sluiks manoeuvre?

Op 18 juni kregen de vakorganisaties de vraag van de overheid om het sectorcomité 18 van 2 juli te verdagen. Een sluiks manoeuvre? Hierbij de vraag:

 Daar er op dit moment slechts 1 agendapunt is voor de vergadering van het HOC en het Sectorcomité XVIII wordt de vergadering van 2 juli ek. met één week verschoven.
Zo wil de voorzitter de mogelijkheid voorzien om toch nog vóór het zomerreces samen te komen, mochten er nog agendapunten worden bezorgd.
Aansluitend hierbij wordt reeds de eerste vergadering na de zomervakantie en de volgende data voor overleg / onderhandelingen in het HOC en het Sectorcomité XVIII in het najaar ingepland.

 

Het antwoord van ACOD liet niet op zich wachten:

Vergeef ons enig wantrouwen maar indien er op 2 juli 1 agendapunt te behandelen is verwachten we op 9 juli een verrassing voor agendapunt 2 of meer.
Om in voor ons niet gewoonlijke termen uit te spreken laat ACOD de kelk aan zich voorbijgaan. Dit zal dan de ontmoeting in september des te boeiender maken.

Ondertussen hebben ook ACV en VSOA beslist om niet op de verrassende uitnodiging in te gaan.

Volgens ACOD wil men op de eerstvolgende bijeenkomst van de Vlaamse Regering de beslissing nemen om “sommige bepalingen” binnen het Vlaams personeelsstatuut gaan wijzigen. Wij denken dan aan wijzigingen aan het ziekteverlofstelsels, verkapte invoering van het nieuw beloningsbeleid waar slechts enkelen beter zouden kunnen van worden, beknotting van de statutarisering, tornen aan het stakingsrecht… . Indien ze er waren in geslaagd dit net voor het zomerreces in te voeren, dus ook tijdens het jaarlijks welverdiend verlof van ons Vlaams personeel, weet de overheid dat we iets moeilijker kunnen mobiliseren.