Skip to main content

Functieclassificatie: stand van zaken

Zoals jullie weten is de Vlaamse overheid samen met de vakorganisaties in 1999 begonnen aan de uitwerking van een nieuw beloningsbeleid. Een groot onderdeel daarvan is de functieclassificatie, in den beginne begeleid door de firma Hay. Iedereen kreeg aangepaste, en misschien ook wel juistere, functiebeschrijvingen. Dit proces van aanpassing van de functiebeschrijving loopt nog steeds. Logisch, functies veranderen, verdwijnen of komen er nieuw bij (al is dit laatste zeer beperkt).

Omdat HAY een dure vogel was werd samen met de vakorganisaties gezamenlijk de tool in eigen handen te nemen en zijn er pogingen geweest om alle functies in te delen in een functiefamilie en functieklasse. Sommige functies die niet konden toegewezen met de Vlaamse tool worden nu onder handen genomen in samenwerking met Hudson.

ACOD heeft zich nooit verzet tegen het proces, meer nog, we hebben er actief aan meegewerkt. Echter stellen we voorwaarden: niemand mag erop achteruitgaan, niet op heden, niet in de toekomst. Echter als men dit plaatst naast de beslissing van de Vlaamse regering dat het proces budgetneutraal moet zijn raken we in een patstelling.

Echter denkt de Vlaamse regering misschien toch aan een beperkte kapitaalinjectie, dit via een volgend sectoraal akkoord. Echter is dit onaanvaardbaar voor ACOD. We hebben geen glazen bol nodig om te zien dat niet iedereen gaat beter worden, zeker niet de laagste rangen.