Skip to main content

Staking gemeenschapsinstelling De Markt

1

Foto: Tommy Maes

Het personeel van jeugdinstelling De Kempen in Mol hield op donderdag 1 februari een 24-urenstaking. Zowel in campus De Hutten als in campus De Markt werd het werk neergelegd nadat het overleg met het agentschap Jongerenwelzijn niets opleverde.

Het personeel is vooral misnoegd over de stijging van de werkdruk als gevolg van diverse veranderingen in de instelling. "Er worden vaak veranderingen ingevoerd, terwijl de omkadering en de middelen vaak ontbreken", zeggen vakbondsafgevaardigden Theo Celen (ACOD) en Tijl Reusen (ACV Openbare Diensten). "De recente omvorming van de Markt tot een gemengde campus is de spreekwoordelijke druppel. De mensen zitten op hun tandvlees en daarom is de stakingsbereidheid groot." 

Vorige week hield het personeel al een prikactie als signaal naar bevoegd minister Jo Vandeurzen. Tot dusver kwam er nog geen reactie van de minister. Dinsdag was er wel al kort overleg met het agentschap Jongerenwelzijn, maar daar kwam niets uit de bus. "We begrijpen de ongerustheid bij het personeel en willen zeker in dialoog gaan met de vakbonden. De komende dagen bestuderen we de concrete vragen", vertelt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van het agentschap Jongerenwelzijn. Volgende week dinsdag (6 februari) is er opnieuw overleg gepland.

Stakingsdag De Kempen verliep incidentloos, personeel voerde actie aan ingang.

Bron: BELGA

2

Foto: Tommy Maes

Mol -

In de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg De Kempen in Mol is donderdag zoals gepland een 24 urenstaking aan de gang. Zowat alle begeleidend en onderwijzend personeel neemt deel aan de staking en tientallen onder hen voerden tot de middag actie aan de ingang van een van de campussen om hun eisen kracht bij te zetten. Binnen in de instelling is de dag volgens het vakbondsfront en het Agentschap Jongerenwelzijn incidentloos verlopen.

Bij De Kempen staan 254 voltijdse werkkrachten in diverse functies in voor de begeleiding van 123 jongeren die er geplaatst zijn omwille van een delict, een moeilijke thuissituatie of ernstige gedrags- en emotionele problemen. Het personeel voert actie omdat er volgens hen sprake is van structurele problemen zoals een te hoge werkdruk en een onvoldoende voorbereide omvorming van een van de campussen tot een gemengde campus.

Volgens het vakbondsfront werd de staking massaal opgevolgd en moesten directieleden van andere gemeenschapsinstellingen worden opgetrommeld om een minimale dienstverlening te voorzien. “Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in Mol, maar alles verloopt zonder incidenten”, zegt Theo Celen van ACOD. “Moest er toch een noodgeval zijn, zouden we trouwens wel met een groep van het personeel naar binnen gaan, we willen niet dat de jongeren de dupe worden.”

Het Agentschap Jongerenwelzijn bevestigt dat de dag rustig verloopt. “Er wordt een soort weekendregime gehanteerd met minimaal twee begeleiders per leefgroep en sport en spel voor de jongeren”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert. “De staking loopt nog tot 22 uur. We hopen dat er binnenkort weer gepraat kan worden.” Jongerenwelzijn gaf eerder al aan dat er vorig jaar al extra personeel was aangetrokken en dat de komst van twee leefgroepen meisjes lang vooraf was aangekondigd.