Skip to main content

Hervormingen bij De Watergroep, van provinciale structuur naar procesgerichte structuur

 

Veranderingen worden steeds met een gezond wantrouwen bekeken. Dit is ook zo nu de nieuwe Directeur-generaal en de Raad van Bestuur beslisten om komaf te maken met de provinciale structuren en procesgericht gaan werken.

Dit zal tot gevolg hebben dat elk proces in enkele provincie op dezelfde manier zal gebeuren. Een aansluiting van de waterleiding zal zowel in West-Vlaanderen als in Limburg op dezelfde manier gebeuren, en elektrieker zal ook op dezelfde manier werken in alle provincies. Dit klinkt logisch maar dat was vroeger niet het geval.

ACOD heeft dan ook zijn steun gegeven om deze hervormingen te doen slagen door in eerste instantie de benoemingen van de nieuwe directeurs en de afdelingshoofden goed te keuren. Zo kunnen deze op korte termijn duidelijkheid bieden voor de rest van het personeel.

 

 

 

 

Hervormingen brengen de logische ongerustheid met zich mee. Er is sprake van sluiting van gebouwen en de opbouw van een nieuw complex. Uiteraard wil iedereen zo kort mogelijk werken of er moeten andere initiatieven genomen worden zoals bv. wekelijks een aantal dagen thuiswerk, het ter beschikking stellen van een dienstwagen… .

Onder zware druk van ACOD heeft de DG de bestuurders meegedeeld dat hij, op verzoek van de vakorganisaties meer garanties wenst te geven t.a.v. locaties kantoorplekken. De raad heeft gunstig gereageerd op zijn intentie om voor Brussel, Hasselt, Gent, Kortrijk en Leuven kantoorwerkplekken te garanderen voor een periode van minstens 5 jaar. Dit wordt verder ingeschreven in de intentieverklaring van de Watergroep.

 

De nieuwe directeurs nemen hun functie op zodra de nieuwe organisatie in werking treedt. De streefdatum daarvoor is 1 januari 2018. Tot dan blijven de provinciale directeurs in hun huidige functie. 

 

ACOD is ervan overtuigd dat de nieuwe wind die er waait kans op slagen heeft. Maar vooral, dat het personeel er beter kan van worden. En als het niet de gewenste richting uitgaat zullen we dit duidelijk en gepast laten blijken.

 

Contactpersoon: Jan Van Wesemael