Skip to main content

Opnieuw actieaanzegging bij Waterwegen en Zeekanaal NV

 


Zoals voorspeld blijven de problemen bij de Binnenvaartcommissie van Waterwegen en Zeekanaal aanhouden. Na terugkoppeling met het personeel over de laatste stand van zaken na de zomervakantie was iedereen het er over eens dat het nu genoeg was geweest.

 

 Vooral op initiatief van ACOD werd de malaise bij de Binnenvaartcommissie aangeklaagd bij de gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal Chris Danckaerts. Gezien het voortraject, zullen de vakorganisaties elke actie van het personeel ondersteunen.


In dit schrijven werden de pijnpunten nogmaals opgelijst: de escalerende scheldpartijen aan het binnenvaartloket, de aanzwellende klachten van de binnenvaartondernemers, de toenemende parlementaire vragen over de werking van de Binnenvaartcommissie, de aanhoudende werkdruk wegens personeelstekort, het falen van het uitgetekend optimalisatietraject, de blijvende twijfel over de juridische aspecten van het nieuwe beleid, … het wordt teveel.

Het feit dat Waterwegen en Zeekanaal er niet in slaagt om een goed onderbouwde dienst op poten te zetten en er daarenboven niet in slaagt om zijn werknemers af te schermen van de steeds toenemende klachten is de spreekwoordelijke druppel. Het personeel afschermen van de externe klachten was nochtans als prioriteit weerhouden op het eerste EOC van dit jaar. Helaas….


Volgend op een onderhoud van het management met het diensthoofd, werd een vergadering belegd met de drie vakbonden en het personeel. Een consensus werd bereikt om vanuit de binnenvaartcommissie zelf de mogelijke oplossingen aan te reiken.


Ondertussen werd een lijvig voorstel van oplossingen ten behoeve van de huidige problematiek aan het management bezorgd. De bespreking werd geagendeerd op het managementcomité van Waterwegen en Zeekanaal.


We hopen dat er nu snel concrete beslissingen genomen worden.


Contactpersoon: Geert Dermaut – Adjunct-secretaris