Skip to main content

Heropstarten gevangenisbezoek tijdens de exit-strategie

In bijlage twee documenten met meer informatie over het heropstarten van de gevangenisboezeken en de reactie van de ACOD.

n de gevangenissen wil men vanaf 25 mei 2020 terug bezoek aan gedetineerden toelaten, naar aanleiding van de beslissing van de veiligheidsraad om dit ook toe te laten in de woonzorgcentra. De ACOD begrijpt deze beslissing, in de gevangenissen werkt het personeel immers ook met mensen. We stellen ons evenwel grote vragen bij de manier waarop dit bezoek georganiseerd wordt, en de zeer korte timing die de minister van justitie zichzelf opgelegd heeft door uitspraken te doen in de pers nog voor uit het sociaal overleg bleek of de werkwijze en de timing realistisch zijn. Het gezamenlijk doel moet volgens ons zijn dat het aantal Covid-19 besmette personen in de inrichtingen minimaal blijft en dat het absenteïsmecijfer, dat gunstig geëvolueerd is, niet terug de hoogte inschiet. Evenmin willen we personeelsleden in preventieve quarantaine zien terecht komen omdat zij een (vermoedelijk) contact hebben gehad met een (vermoedelijk) besmette bezoeker(implementatie contact-tracingvan convid-19 patiënten). Het penitentiair personeel dreigt immers als enigen aan de federale overheid (!) loonverlies te lijden omdat deze preventieve quarantaine door de werkgever opgelegd wordt, maar verrekend wordt op de ziektedagen van het personeelslid.