Skip to main content

Federale ambtenaren zetten zich maximaal in voor hun medeburgers

In tijden van crisis kent men zijn vrienden. Iedereen draagt momenteel zijn steentje bij. Het personeel van de openbare diensten doet dit dubbel: omdat het nodig is en omdat ze beseffen dat het hun plicht is. Vele duizenden ambtenaren zetten zich momenteel in tal van sectoren in om de bevolking bij te staan tijdens deze moeilijke periode.

Voor de ambtenaren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Hulpkas voor Werklozen zijn het zeer drukke tijden. Ze ontvingen al om en bij 1.000.000 aanvragen om tijdelijke werkloosheid en zowat 35.000 mails met aanvragen tot tussenkomst voor werkloosheid. De ACOD is trots dat deze ambtenaren, die vaak en onterecht verguisd worden in de volksmond en politiek nu kunnen bewijzen welke waardevolle taak zij verrichten. Zij zorgen er nu voor dat iedereen zo snel mogelijk krijgt waar hij of zij recht op heeft.

De federale ambtenaren van deze diensten staan zij aan zij met de cipiers, die in erbarmelijke omstandigheden als overbevolkte gevangenissen ervoor zorgen dat de rechten van gedetineerden gerespecteerd worden. Ze voelen zich ook gesterkt door de veiligheidsbeambtenaren, die in de gesloten en open asielcentra de veiligheid garanderen en de douaniers die vandaag steun geven aan de controle van de grenzen.

De ACOD hoopt dat eens we deze crisis teboven zijn gekomen, de openbare diensten niet vergeten zullen worden. Misschien zullen de politieke partijen die dan de dienst (zullen) uitmaken de waarde van sterke openbare diensten inzien en zullen ze hun aanvallen en besparingen stopzetten.

Alvast een dikke merci gewenst van de vakbondssecretarissen van ACOD Overheidsdiensten aan de duizenden ambtenaren die zich momenteel uit de naad werken.

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten
0476 75 20 27

Tony Six
federaal secretaris ACOD Overheidsdiensten
0498 48 27 71