Skip to main content

Hoe de "goede bestuurder" het departement Binnenlandse Zaken kapot bestuurde

Recent verklaarde voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat hij kandidaat is om eerste minister van België te worden. ACOD Overheidsdiensten heeft echter ruime ervaring met minister Jambon en ziet hem aan het hoofd van ons land echt niet zitten.