Skip to main content

ACOD is bezorgd over de toestand in de gevangenissen

In de vijf jaar dat Koen Geens minister van Justitie was, is de toestand in de gevangenissen er zo op achteruit gegaan dat de ACOD zich zorgen maakt. We zien tal van overvolle gevangenissen, waar veel te weinig personeel en veel te weinig werkingsmiddelen zijn om een succesvol penitentiair beleid te kunnen voeren. Bovendien is ook duidelijk dat vele gebouwen en veiligheidsinstallaties enorm afgeleefd zijn.

Minister Geens is geen enkele van de afspraken die hij maakte met het personeel van de gevangenissen over de opvulling van de personeelskaders, het terugdringen van de overbevolking en het vernieuwen van de infrastructuur en de veiligheidsinstallaties ten volle nagekomen. Iedereen draagt hiervan de gevolgen: personeel, gedetineerden en de burger in de vrije samenleving!

Er is nood aan personeel binnen alle categorieën (psychologen, administratief, verpleegkundig, zorg, bewaking,...) opdat er werk gemaakt kan worden van een begeleide terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Alleen zo kunnen we voorkomen dat sommige zeer gevaarlijke individuen zouden vrijkomen voordat ze hun straf uitgezeten en hun reïntegratietraject doorlopen hebben.

De ACOD geeft minister Geens op alle vlakken een onvoldoende wat zijn werk als minister van Justitie betreft in de gevangenissen. Om te protesteren tegen dit gebrekkig gevangenisbeleid, organiseert de ACOD een syndicale actie op 7 en 8 mei 2019. Hoewel de minister via de minimale dienstverlening getracht heeft het personeel onmondig te maken, willen we wereldkundig maken dat nog eens vijf jaar met dezelfde minister en nog eens vijf jaar besparen in het gevangeniswezen zal leiden tot gedetineerden die op geen enkele wijze gereïntegreerd zullen terugkeren in de samenleving.

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten

Robby De Kaey
Stafmedewerker ACOD Overheidsdiensten – Justitie
0497 27 37 10