Skip to main content

De minister heeft geen orde naar het personeel

Stakingsaanzegging Civiele Bescherming

Recent stelde het personeel van de Civiele Bescherming minister De Crem voor om het uurrooster aan te passen zodat het personeel opleidingen kan volgen en de verplaatsingen kunnen beperkt worden. Helaas werd dit voorstel afgewezen zonder enige motivering. Zet minister De Crem zo de stiefmoederlijke behandeling van zijn voorganger Jan Jambon voort? Het gemeenschappelijk vakbondsfront neemt het niet dat de minister weigert te luisteren naar haar voorstellen en dient daarom een stakingsaanzegging in.

In het verleden loog voormalig minister Jambon het personeel en de bevolking al voor door te stellen dat door de hervorming van de Civiele Bescherming (twee eenheden in plaats van in zes) de bevolking beter beschermd zou zijn. Het gemeenschappelijke vakbondsfront vroeg zich toen al af hoe dat mogelijk zou zijn als het personeelsbestand met bijna 40% daalt en de interventie-afstanden aanzienlijk groter worden.

Nu merkt het gemeenschappelijk vakbondsfront dat minister De Crem halsstarrig de koers van zijn voorganger aanhoudt door een wijziging van het uurrooster (om de aanwezigheidsquota te verhogen) af te wijzen. Deze aanpassing zou bovendien tijd vrijmaken om specifieke opleidingen te organiseren.

Drie maanden na de vraag om het uurrooster te wijzigen is er nog steeds geen gespecialiseerde opleiding gegeven omwille van personeelstekort. Dit tekort is trouwens bijzonder groot ‘s nachts en in tijdens de weekends, want van maandag tot vrijdag wordt al het personeel in dienst ingezet voor de talrijke interventies en opdrachten.

Een wijziging van het uurrooster zou bovendien de verplaatsingen beperken, wat dan weer een positieve weerslag heeft op de operationele capaciteiten (een langere shift zou de grotere afstanden met een enkele kazerne per gewest compenseren). En wat te denken van de besparingen die mogelijk zijn op vlak van brandstofverbruik en CO2-uitstoot? Wanneer al het personeel zich een keer per week verplaatst, wordt per jaar 1.000.000 km afgelegd.

Het personeel van de Civiele Bescherming vraagt dat de minister luister naar de constructieve en nuttige voorstellen van het personeel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront steunt deze eis en dient daarom een stakingsaanzegging in die de acties van het personeel dekt.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

Tony Six
federaal secretaris ACOD AMiO
0498 48 27 71