Skip to main content

Luchthaveninspecteurs die instaan voor de veiligheid voortaan ongewapend

 

 

Brussels Airport Company

 

 

 

Luchthaveninspecteurs die instaan voor de veiligheid voortaan ongewapend 

 

De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGVL) van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beslist dat de luchthaveninspecteurs Brussels Airport voortaan zonder wapens moeten beveiligen – dit terwijl het dreigingsniveau 3 op de luchthaven nog steeds van kracht is. Het ministerieel besluit dat deze inspecteurs toestaat een wapen te dragen wordt ingetrokken omdat hun opdrachten, waarbij wapendracht vereist is, zijn overgeheveld naar het nieuwe beveiligingskorps van de federale politie (DAB).

 

De inspecteurs van Brussels Airport moeten aanslagen aan boord van vliegtuigen vermijden. Zij houden toezicht op het fouilleren van de passagiers, bagages en goederen en sporen explosieven op voordat de passagiers op het vliegtuig stappen. Bovendien patrouilleren ze op de startbanen om eventuele indringers die een aanslag willen plegen, tegen te houden. 

De luchthaveninspecteurs moeten vanaf nu dus ongewapend optreden tegen mogelijke terroristen. De politiemensen van de DAB zijn daarentegen wel gewapend, maar zij hebben als enige taak de infrastructuur te beveiligen en dus niet aanslagen tijdens vluchten te voorkomen. Als een bom in een vliegtuig wordt gebracht, zijn zij hiervoor niet verantwoordelijk.  

De minister van Binnenlandse zaken stelt dus de middelen ter beschikking om de overheidsgebouwen te beschermen, maar de minister van Mobiliteit laat zijn inspecteurs ongewapend de passagiers, het boordpersoneel en de buurtbewoners van de luchthaven beschermen.  

De vakbonden vragen over deze beslissing een structureel overleg met de minister, evenals over het protocolakkoord rond de nieuwe takenverdeling, dat de directeur-generaal als hoofd van de luchthaveninspectie heeft getekend met de federale politie. Helaas verwijst de directeur-generaal hen hierover door naar de overlegorganen van Brussel Airport Company, hoewel het bedrijf deze beslissingen niet heeft genomen en er dus helemaal niets aan kan veranderen. Op deze manier worden de vakbonden de facto buiten spel gezet. Het is bovendien bijzonder schrijnend dat de minister de luchthaveninspecteurs viseert die hebben durven deelnemen aan sociale protestacties. Hun mandaat wordt immers niet verlengd. 

 

Bart Neyens

voorzitter ACOD Telecom-Vliegwezen

0496 77 08 75