Skip to main content

Onbegrijpelijke strafvermindering gedetineerden

Opstand gevangenis Merksplas
 
In 2016 startten 13 gedetineerden een opstand in de gevangenis van Merksplas. Er werden 3 paviljoenen, waar gedetineerden en geïnterneerden in verbleven, in brand gestoken. Hulpverleners die de brand trachtten te blussen en personen die in gevaar waren trachtten te ontzetten, werden bekogeld met projectielen om zo het blussen te verhinderen.

Je zou verwachten dat dit zou leiden tot een uitspraak met zware straffen. Temeer omdat de daders al een gevangenisstraf uitzaten en dus al zeker geen blanco strafblad hadden. In België doen we dat blijkbaar niet meer. De ACOD is dan ook verbijsterd dat tien gedetineerden nu van het Antwerps hof van beroep een flinke strafvermindering hebben gekregen – 2 tot 6 jaar in plaats van tot 12 jaar celstraf.

In een rechtstaat verwacht je dat wie een bewoond huis in brand steekt bij nacht, zwaar gestraft wordt. Een proces voor een hof van assisen zou eigenlijk de normale gang van zaken moeten zijn. Agressie tegenover politieagenten, personeel van de brandweer, ambulancepersoneel en penitentiair personeel zou op zich al een verzwarende omstandigheid moeten zijn. In België spreekt men daar enkel over na elk incident, maar in de praktijk verandert er weinig.

In België moet het personeel van openbare diensten dat zich elke dag inzet om voor een veilige maatschappij te zorgen met lede ogen aanzien dat wie feiten pleegt die hen in gevaar brengen, daar zelden zwaar voor gestraft wordt. De politieke elite in dit land ligt er duidelijk niet wakker van en laat zijn personeel liever aan zijn lot over dan het te helpen, anders was er al lang wetgeving voorzien die voor meer bescherming en zwaardere straffen zou zorgen.

Robby De Kaey
Stafmedewerker ACOD Overheidsdiensten – Justitie
0497 27 37 10