Skip to main content

(On)bewaakte justitiepaleizen?

Justitie

(On)bewaakte justitiepaleizen?

 

De vakbonden van de openbare diensten stellen vast dat de overheid voor wat betreft de bewaking van haar justitiepaleizen er op zondag voor kiest ze volledig te sluiten of in het geval van enkele een dure private beveiligingsfirma in te schakelen.

Gezien het feit dat in de justitiepaleizen juridische dossiers bijgehouden worden, net als gevoelige bewijsstukken (wapens, explosieven, drugs, …), stellen we ons daar grote vragen bij. De mogelijkheid bieden aan privéondernemingen om toegang te hebben tot een overheidsgebouw zonder enig toezicht van ambtenaren in functie, is bovendien ontoelaatbaar.

Daarom hebben ACV Openbare Diensten, VSOA en ACOD AMiO dit voorstel van de overheid afgewezen. We zullen ons op 7 november 2018 (om 14u) beraden over eventueel te voeren acties als protest tegen deze onverstandige keuze.

 

Contactpersonen

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD AMiO
0476 75 20 27

Guy Van Cauwenberghe
voorzitter VSOA Rechterlijke Orde
0471 08 78 80

Filip Dudal
ACV openbare diensten
0476 28 23 40