Skip to main content
 

Met de Vakbond ga je erop vooruit!

Beste kameraden,

In bijlage kunnen jullie ons pamflet vinden over de recentste positieve zaken die wij als vakbond hebben gerealiseerd voor het personeel.

Graag verspreiden naar de militanten en leden.

We plaatsen het ook op facebook, onze website en op de muurkrant VO.

Lees het pamflet hier.

Io Chris Moortgat en Jan Van Wesemael
Algemeen Secretarissen

Pamflet 5 Sporen

Lees hier het pamflet (behoud de vaste benoeming en gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden voor contractuelen)

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!