Informatie voor ambtenaren & contacten
tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid.

Informatie voor ambtenaren & contacten
tewerkgesteld bij de Federale overheid.

Federaal
Nieuws
Nieuws
In de kijker

Verhuispersoneel
Verdeling van de bevoegdheden van de zesde staatshervorming volgens de beleidsdomeinen
Overzichtstabel personeelsoverdracht vijfde en zesde staathervorming