Skip to main content
 

Gesprek met minister Homans: geen agendering op Sectorcomité, acties opgeschort

Als ACOD hebben we de voorbije weken al fors gereageerd tegen de afbraakmaatregelen van de arbeidsvoorwaarden en het personeelsstatuut voor het personeel van de Vlaamse overheid.Onder druk van onze acties en stakingen van de sluizen, loodsen en de andere kameraden van de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de laatste weken en uren, hebben we de druk op minister Homans en de Vlaamse regering  nog forser doen stijgen tot een hoogtepunt. Ook de massaal bijgewoonde personeelsvergaderingen en de steun die we daar kregen, hebben de druk op de ketel verhoogd. Daarnaast was de aankondiging van onze grote algemene staking van de Vlaamse overheidspersoneelsleden op 21 september een stevig extra drukkingsmiddel.

We eisten vooraf gesprekken met minister Homans om de afbraakmaatregelen van tafel te vegen en dat deze van de agenda van het Sectorcomité van 24 september zouden worden gehaald. Het is ons gelukt om minister Homans onder dergelijke zware druk te zetten en uiteindelijk heeft ze ons uitgenodigd voor een dringend gesprek en overleg. De minister was hoogstpersoonlijk aanwezig, samen met haar kabinetschef en onderhandelaar.

Lees verder

Staak mee op 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 roepen ACOD en de andere vakbonden het Vlaams overheidspersoneel op om te staken voor goede en betere arbeidsvoorwaarden. Minister Homans en de Vlaamse regering willen immers het personeelsstatuut afbouwen. Statutairen gaan er fors op achteruit en contractuelen gaan er niet op vooruit.

Lees hier het pamflet.

De ACOD voert actie in het huis van sociaal overleg

Door de aanslepende conflicten bij de FOD WASO, uitgerekend de FOD waarmee anderen proberen sociale conflicten op te lossen, zullen de personeelsleden donderdag 6 september 2018 actievoeren.

Door de aanhoudende besparingen moeten zowel de administratie als de sociaal controleurs met veel minder personeelsleden meer werk verrichten. De sociaal inspecteurs worden door verschillende instanties de hemel in greprezen voor hun werk onder ander tegen de strijd van sociale dumping.

Toch loopt het spaak door de personen die in de eerste plaats hun waardering zouden moeten uitspreken. Zo voelt het personeel geen waardering voor hun inzet door de voorzitter van de FOD WASO. Er is een manifest gebrek aan respect ten aanzien van het personeel. Voorts staan ook de vergoedingen van het personeel voortdurend onder druk, terwijl andere inspectiediensten (bv. de RSZ) hun voorwaarden wel kunnen behouden. En of dat alles nog niet genoeg is, staat het personeel nog moeilijke hervormingen te wachten.

Het personeel van de FOD WASO vraagt respect en de ACOD steunt die eis volledig. Daarom zal het personeel op donderdag 6 september om 10u30 aan het gebouw van de FOD symbolisch zijn overplaatsing aanvragen naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In de namiddag hebben de vakbonden een gesprek met minister Peeters gevraagd.

Contact:

Kurt Sissau
federaal secretaris ACOD Overheidsdiensten
0476 73 82 12

Actie Vlaamse Belastingsdienst

Op maandag 13 augustus voeren de controleurs van de Vlaamse Belastingsdienst actie tegen de afbraakmaatregelen van minister Homans.

Zij wil haar personeel bij ziekte van meer dan 30 dagen 35% en meer afnemen van het loon;

Ze wil haar personeel gemakkelijker en sneller kunnen ontslaan;

Ze beperkt de statutaire werving waardoor nog meer mensen met een onzeker contract zullen moeten leven;

Deze actie is een tweede in een reeks van vele.  We zullen niet stoppen tot ze deze maatregelen intrekt.

We hebben ons verontschuldigd naar de gedupeerden toe, maar je kan geen ei bakken zonder de schaal te breken.

Jan en Chris

 

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!